Wales Golf Logo

Cymraeg

Golf Cymru

 

Yn Golff Cymru mae gennym strategaeth 5 mlynedd. Ein gweledigaeth yw gweld Golff yn dod yn ‘Gêm Pawb. Unrhyw le ‘. Byddwn yn creu ac yn cefnogi amgylchedd yng Nghymru lle mae golff yn ddiogel ac yn hygyrch i bawb gymryd rhan ynddo, ei fwynhau ac i wella ato. Mae ein strategaeth ar gael i’w lawr lwytho yma yn Gymraeg.

Cyfathrebu

Os hoffech chi gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwn yn ceisio gwneud hynny, lle bo’n bosib, trwy ein haelod staff sy’n siarad Cymraeg, Dilwyn Griffiths, Swyddog Datblygu Clybiau Gogledd Cymru, a’n harweinydd ar gyfer yr Iaith Gymraeg.

Cyfryngau

Os bydd unrhyw sefydliad yn dymuno cynnal cyfweliadau neu ffilmio trwy gyfrwng y Gymraeg, efallai y bydd hyn yn bosibl trwy gysylltu â ni.

Adnoddau

Mae nifer o’n hadnoddau ar gael yn yr iaith Gymraeg.

1) Posteri a Baneri Hyrwyddo

Posteri i hyrwyddo cynlluniau hyfforddi dechreuwyr New2Golf i dargedu grwpiau. Mae’r rhain ar gael mewn copi caled neu gellir eu lawr lwytho isod.

2) Digwyddiadau a Gwyliau Cynulleidfaoedd Cyhoeddus

Mae Golff Cymru yn cefnogi ac yn annog clybiau golff a sefydliadau i ddod yn weledol iawn yn y gymuned leol. Ffordd wych o hyrwyddo gweithgareddau golff y clwb yw mynychu digwyddiad lleol fel ffair, gŵyl haf, diwrnod chwaraeon neu hyd yn oed canolfan siopa. Mae offer digwyddiadau a rhwydi chwyddadwy  dwyieithog ar gael i’w benthyca AM DDIM i glybiau a sefydliadau. Beth am hyrwyddo eich cynllun New2Golf eleni mewn digwyddiad lleol? Am ragor o wybodaeth neu i logi offer, cysylltwch â ni neu anfonwch e-bost at sian.simmons@golfunionwales.org. Dyma ddelwedd o’n rhwydi chwyddadwy

3) Pasbort Golff Iau

Er bod y rhaglen Pasbort Golff Iau yn adnodd Saesneg ar gael drwy’r Sefydliad Golff, os oes unrhyw glwb neu sefydliad yn teimlo y byddent yn elwa o gael fersiwn Gymraeg, cysylltwch â ni.

4) Cardiau Fflach Hyfforddi

Rydym wedi gweithio gyda swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a Chwaraeon Cymru i greu cardiau fflach ddwyieithog, gan dynnu sylw at y gwahanol derminoleg sylfaenol a ddefnyddir mewn golff. Gellir defnyddio’r cardiau hyn gan weithwyr proffesiynol sy’n siarad Cymraeg a Saesneg.

Mae’r gweithlu hyfforddi golff yng Nghymru yn siarad Saesneg yn bennaf, ond mae prosesau’n cael eu rhoi ar waith i ddangos lle mae clybiau a sesiynau hyfforddi New2Golf yn digwydd sydd â hyfforddwr, aelod o staff neu wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg . Bydd y clybiau hyn yn cynnwys symbol Cymraeg. Os hoffech chi wybod a oes hyfforddwr Cymraeg yn eich ardal chi, cysylltwch â ni.

 

Downloads